Keresés
Close this search box.

Gyorsuló élet, gyorsuló beszéd

//

Napjaink rohanó élettempója jelentős hatással van hétköznapjainkra, viselkedésünkre, szokásainkra. Egyre több dolog van, amire nincs időnk. Nem olvasunk vaskos könyveket, nem váltunk hosszú, kézzel írt leveleket, ritkán folytatunk éjszakába nyúló beszélgetéseket, mindezt felváltja a számítógép, az internet, a chat, a tv, ahol minden rövid, tömör és főleg villámgyors. Sokan már a szép, érthető beszédre is sajnálják az időt, hadarva öntik ránk az információ-áradatot, csak győzzük megérteni.

Annak a mondandóját, aki beszéd közben másodpercenként 9 hangot mond ki, az emberek átlagosan 94%-ban értik meg. Ha viszont ugyanennyi idő alatt 19 hangot ejt ki, akkor a mondanivalónak már csak a 85%-a jut el a hallgató tudatáig. Ez a gyors beszéd.

Azonban, ha valaki össze is mossa a hangokat és a szótagokat, elhagyja a szóvégi ragokat, hangsúlytalanul, monoton hangon beszél, jelentősen csökkenti az érthetőség mértékét. Ezt már hadarásnak nevezzük.

Milyen a hadaró ember személyisége?

A hadaró emberek általában figyelmetlenek, szórakozottak, nehezen tudnak koncentrálni. Gondolkodásuk kusza. Átlagos vagy magas intelligenciával rendelkeznek. Főleg az úgynevezett „praktikus” intelligenciájuk kiemelkedő: az életvitelben nagyon tájékozottak.

A hadarókat minden érdekli, de ez az érdeklődés nem túl mély, könnyen elterelhető. Általában ingerlékenyek, nyugtalanok, rendkívül impulzívak. Könnyen teremtenek kapcsolatot, célratörők, öntudatosak és makacsok.

A hadarók beszédének jellemzői

Rövid mondatokban gondolkodnak, és képtelenek kellően koncentrálni a mondanivalójukra. Ezért légzésük kapkodó, egyenetlen. A beszédhangok képzése is zavart, de ez nem ugyanolyan artikulációs zavar, mint amit a pöszeségnél tapasztalunk. Nagyon jellemző a hangok pontatlan ejtése, elmosódott képzése, ami tovább gyorsíthatja az amúgy is sebes tempót. Például, nem emelik fel annyira a nyelvük hegyét az „l” hang képzéséhez, hiszen a vízszintes helyzetből való elmozdulás időigényes és tempócsökkentő.

A hadarást kutató szakemberek a legjellemzőbb tünetnek a monotóniát tartják. Ez azt jelenti, hogy hangmagassága beszéd közben egyáltalán nem, vagy csak csekély mértékben változik, emiatt beszéde „színtelen”, unalmas, mivel nincs „dallama”.

A hadaró természetéből fakadó figyelmetlenség miatt, az olvasás is zavart szenvedhet. Ugyanúgy, ahogyan a beszédben kihagynak hangokat, szótagokat, összemosnak egy-két szót, olvasásban is „produkálhatják” ezeket a tüneteket. Szegényes szókincsük, az emlékezeti működésük gyengesége és a lényeglátásban mutatkozó hiányosságok miatt előfordul, hogy a szöveg megértése is nehézséget jelent számukra.

A hadaró írása általában az elmosódott artikuláció „tükörképe”. Azaz, ahogyan azokat a hangokat sem formálja meg, amiket kiejt, úgy a betűk megformálásával sem „fárad”. A leírt betűk jellegtelenek, gyakran felismerhetetlenek. Írásában is megjelennek a nyelvtani hibák, a szavak kihagyása, felcserélése, összevonása.

Hogyan segíthetünk?

Hadaró gyermekeknél és felnőtteknél egyaránt gyakori hiba, hogy egy-egy betű kimarad a leírt szóból. A hibázások számának csökkentése céljából készítettük „Hiánypótlás” nevű internetes játékunkat – főként gyermekek számára. A játék magyar nyelven 6-7 éves kortól ajánlott, de beállítható egy külön változat olvasni még nem tudó kisgyermekek számára. Középiskolások számára a játék angol nyelvű variációját ajánljuk, amely a betűkihagyási probléma mérséklése mellett az angol szókincs bővítésére, és az angol helyesírás javítására is alkalmas.

A probléma további megoldására otthoni játékötleteket is ajánlunk: Pásztor-játék, melyhez a házak és az állatok letölthetők honlapunkról (www.varazsbetu.hu).

A hadaróknak nehéz összerendezniük a mozgásukat és beszédüket, „hadilábon” állnak a ritmussal. Katonás-játékunk ezt a készséget hivatott fejleszteni, a szükséges játéktábla szintén letölthető honlapunkról.

Jó játékot, eredményes fejlődést kívánok!

Dudáné Driszkó Adrienn
logopédus

Facebook
WhatsApp
Email

Iratkozzon fel a ParaMedica hírlevelére!

Iratkozzon fel a ParaMedica hírlevelére!